Manufactured stone

is used for interior and exterior decoration. Thanks to high quality materials used in production artificial stone does not differ from real stone created by nature. Decorative stone creates opportunity to make your dream of having cozy and warm home come true. Variety of colors, mixtures and patterns enables to mach any type of architectural style. Installation is fast and easy and it's always economical choice. So do not hesitate decorate your living room, transform your old boring walls, fireplace...

more

Garden paths

more

Flexible stone

more

BAZALTAS

Bazaltas – bazinė efuzinė magminė uoliena. Bazaltas yra labiausiai paplitusi magminė uoliena Žemėje. Daugiausia bazalto formuojasi vidurio vandenyniniuose gūbriuose, kur vyksta žemės plutos priaugimas, plitimas. Čia jis formuoja vandenyninę Žemės plutą. Bazaltas susidaro dalinai išsilydant kitoms magminėms uolienoms. Bazalte yra šių mineralų: amfibolo, augito, nifelino, olivino, plagioklazo, pirokseno. Kietumas pagal Moso skalę 2,5–3,5. Dažnai bazalto masyvai turi stulpinę struktūrą.

more